Loonsverhoging voor medewerkers universiteiten

nieuws
Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

Universiteitsmedewerkers krijgen vanaf 1 juni een structurele loonsverhoging van 3 procent, plus in juni een eenmalige bonus van maximaal 750 euro bruto. Dat meldt de Universiteitskrant.

De loonsverhoging is het resultaat van cao-onderhandelingen tussen diverse werknemersorganisaties en de VSNU, de koepel van Nederlandse universiteiten. Tijdens de onderhandelingen hebben de partijen ook gesproken over de gevolgen van de coronacrisis voor medewerkers met tijdelijke contracten. Om ook deze werknemers tegemoet te komen, stellen ze 0,45 procent van de loonruimte beschikbaar.

Verder krijgt elke universiteit een ombudsman, krijgen medewerkers die nog vijf jaar tot hun pensioengerechtigde leeftijd hebben, de kans om minder te werken, en komt er een onderzoek naar de ontwikkelingskansen van jong wetenschappelijk personeel.

Als de leden van de VSNU en de werkgeversorganisaties het akkoord goedkeuren, is de nieuwe cao per 5 juni officieel.