Koren protesteren met #laatonszingen tegen beleid minister: “Samen zingen is veilig”

nieuws
Foto: Juan Croatto from FreeImages

Koren in Nederland hebben een open brief gestuurd aan minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Cultuur waarin ze protesteren tegen het verbod om samen te zingen. De brief is door verschillende Groningse dirigenten ondertekend.

Vanwege de coronamaatregelen mogen koren sinds halverwege maart niet repeteren. Waar andere onderdelen van de cultuursector de afgelopen weken weer voorzichtig groen licht kregen staan zangers en ook blazers nog steeds aan de zijlijn. In de open brief komt men met behalve een protestgeluid ook met een protocol hoe de sector weer opgestart zou kunnen worden. Daarbij baseert men zich op onderzoek, kennis en ervaring uit binnen- en buitenland.

“We volgen onderzoek en ervaring uit bijvoorbeeld Duitsland”
De gezamenlijke professionele koren en Koornetwerk Nederland stellen dat naast de algemeen geldende hygiëne maatregelen het van belang is om voldoende afstand tot elkaar te houden, repetitietijd te beperken en er voor te zorgen dat er een goede ventilatie aanwezig is in de ruimtes. Waar nodig kunnen beschermingsmiddelen ingezet worden. “Bij het opstarten nemen we de marges ruim, we volgen hierbij onderzoek en ervaring in bijvoorbeeld Duitsland. Deze marges passen we aan wanneer we meer weten, maar alleen wanneer we zeker weten dat het kan”, staat in de brief.

Minister wacht landelijk onderzoek af
Minister Van Engelshoven heeft tot nu toe gezegd dat zij de resultaten van een nationaal onderzoek af wil wachten voor ze een besluit neemt. De ondertekenaars van de open brief vinden dat vreemd omdat er internationaal al zoveel kennis aanwezig is. “Daarom roepen we ook de regering op, om zo spoedig mogelijk ook de zangers het voorbeeld van onze collega’s in de orkesten te laten volgen: verantwoord en gecontroleerd opstarten.”