Harens Lyceum gaat vrijwel geen fysieke lessen meer geven, andere scholen zoeken

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Ondanks dat de middelbare scholen op 2 juni naar alle waarschijnlijkheid weer open mogen gaat het Harens Lyceum de laatste weken van dit schooljaar haar online onderwijs continueren en wordt fysiek onderwijs beperkt. Ook andere scholen zijn aan het zoeken.

“De eerste reactie toen we te horen kregen dat we op 2 juni weer fysiek les mogen gaan geven was blijdschap”, vertelt rector Albert Noord van het Harens Lyceum. “Maar nu de VO Raad met een advies is gekomen waar we ons als school aan moeten gaan houden … daarvan hebben we gezegd dat dat wel heel ingewikkeld gaat worden. Daarom hebben we besloten om dit schooljaar vrijwel geen fysieke lessen meer te geven.” Dit betekent niet dat de school dicht blijft. Het online-onderwijs wordt voortgezet maar het afnemen van toetsen gaat nog wel op school plaatsvinden. Daarnaast wordt er een mogelijkheid gecreëerd voor leerlingen die daar behoefte aan hebben om op school individueel of in kleine groepjes fysiek onderwijs te volgen. Tot slot zal het geven van mentorlessen wel in de fysieke vorm blijven bestaan. De school vindt het belangrijk dat men elkaar toch nog regelmatig gaat zien.

Te weinig tijd om alle adviezen in de praktijk te brengen
De reden om niet volledig over te schakelen op fysiek onderwijs is volgens de rector de beperkte tijd. “We hebben nog drie weken tot het twee juni is. Dat is te weinig tijd om alle adviezen in de praktijk te brengen. Het geven van online-onderwijs gaat op dit moment heel goed ondanks dat we dit ook zelf hebben moeten opzetten. Ik ben ontzettend trots op alle collega’s en medewerkers die hier zo hard aan gewerkt hebben. Echter, als we nu weer iets nieuws moeten ontwikkelen dan zijn we bang dat dit ten koste gaat van de leerlingen.” Of de scholen op 2 juni daadwerkelijk open gaan is overigens nog onzeker. Op 20 mei gaat het kabinet beslissen aan de hand van de informatie over hoe het virus zich ontwikkeld, of het verantwoord is om het middelbare onderwijs op te starten.

Advies VO Raad
De VO Raad kwam donderdag met een lange lijst aan maatregelen waar scholen zich vanaf 2 juni aan moeten gaan houden. Kluisjes mogen niet gebruikt worden en een kwart tot een derde van het normale aantal leerlingen mag zich in een lokaal bevinden. Daarnaast wordt geadviseerd om scholieren zoveel mogelijk de hele dag in het hetzelfde lokaal te zetten, de kantine gesloten te houden, deuren van lokalen open te houden en om leerlingen niet in de spits met het openbaar vervoer naar school te laten komen.

Leerlingen WLG gaan wel naar school
Op het Willem Lodewijk Gymnasium gaan ze in tegenstelling tot hun collega’s in Haren wél fysiek les geven. “Wij zijn ook blij dat we weer les mogen gaan geven”, vertelt Michaël Kruiper van het WLG. “We denken ook dat we de adviezen van de VO Raad goed in de praktijk kunnen brengen. We hebben ook al een beetje geoefend. Onze eindexamenleerlingen hebben in de periode voor de meivakantie schoolexamens moeten maken. Daarbij maakten we gebruik van verschillende ingangen en looproutes. We hebben ook het geluk dat we verschillende trappenhuizen hebben zodat we die routes goed kunnen realiseren.”

Tekst gaat verder onder de foto

Leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium gaan op 2 juni wel weer naar school. Foto: Sebastiaan Scheffer

Quality time boven cijferjacht
Uit berekeningen van het Willem Lodewijk Gymnasium blijkt dat met in acht neming van de anderhalvemetermaatregel men een derde van de leerlingen op een schooldag kan ontvangen. In ieder lokaal bevinden zich dan acht of negen leerlingen. “We hebben tot de zomervakantie nog vijftien echte schooldagen. In deze lessen willen we echt quality time bieden. Quality time boven cijferjacht. Er zullen nog wel wat toetsen worden afgenomen, maar het heeft niet onze prioriteit. Het betekent wel dat we in de derde periode van het onderwijsjaar waar we nu in zitten, we niet genoeg cijfers hebben om onze leerlingen op die manier te kunnen beoordelen. Maar we hebben daar andere vormen voor gevonden. Hier zullen we dan ook op een goede manier mee omgaan.”

Zorgen over openbaar vervoer
Toch zijn er ook zorgen op het WLG. “De helft van onze leerlingen komt van buiten de stad. Van Buitenpost tot Delfzijl, en van Ulrum tot Zuidlaren. Een deel van hen reist ook met het openbaar vervoer naar school. We hebben met de ouders gecommuniceerd dat zij zoveel mogelijk op de fiets moeten komen. Eventueel kunnen ze ook door de ouders in de auto gebracht worden. Als het echt niet anders kan dan kunnen ze met het openbaar vervoer reizen maar dan wel buiten de spits. Vooralsnog gaan we de lesroosters niet aanpassen, maar we gaan dit wel monitoren. Als blijkt dat bijvoorbeeld veel leerlingen na het zesde of zevende uur klaar zijn, dan gaan we hier een oplossing voor zoeken.”

Nieuwe schooljaar: hybride-lesvormen
Hoe de toekomst er uit gaat zien is onbekend. Op het Harens Lyceum zijn ze er van overtuig dat ook bij de start van het nieuwe schooljaar men nog te maken gaat hebben met beperkingen. “Het virus zal dan nog niet verdwenen zijn”, zegt Noord. “Daarom zijn we op dit moment al druk bezig met het kijken naar aangepaste werkvormen als in augustus schooljaar 2020-2021 van start gaat.” Noord heeft het over hybride-lesvormen. Daarbij wordt er gekeken naar verschillende scenario’s. Daarvoor wordt aan de docenten gevraagd om met ideeën te komen hoe zij deze hybride-lessen voor zich zien.