Veel behoefte aan financiële steun onder Groninger dorps- en buurthuizen

nieuws
Het Dorpshuis in Ten Post - Foto: Google Streetview

Bijna de helft van de dorps- en buurthuizen in de provincie geeft aan dat er, door de gedwongen sluiting in verband met de coronacrisis, tekorten ontstaan die niet  opgevangen kunnen worden. Dat blijkt uit een enquête die de vereniging Groninger Dorpen hield onder 242 dorps- en buurthuizen, dorpsbelangenorganisaties en zorg- en welzijnsinitiatieven.

Maar liefst 42 procent van de deelnemers geeft aan dat dat er door de gedwongen sluiting een tekort ontstaat dat zij niet met hun reserves kunnen opvangen. Het merendeel geeft aan geen steun nodig te hebben, een enkeling verwacht echter wel grote problemen.

“Omdat de dorps- en buurthuizen – in de meeste gevallen – geen gebruik kunnen maken van de landelijke schaderegeling Covid-19 (TOGS) lobbyen wij samen met de Landelijke Vereniging Kleine Kernen, bewonersorganisatie LSA en de andere provinciale koepelverenigingen voor uitbreiding van deze regeling. De dorpshuizen mogen niet omvallen, we hebben deze ontmoetingsplekken hard nodig als straks de boel weer opengaat!”, zo vertelt adviseur Pieter Knol.

“Ook vragen we bij gemeenten om het geven van financiële en praktische steun: bijvoorbeeld geen huur innen, huur kwijtschelden of overnemen, OZB kwijtschelden of opschorten, termijnen voor uitvoering van projecten verlengen, en maatwerk bij acute financiële problemen,” zo vult coördinator Hilda Hoekstra aan