Provincie sluit jaarrekening af met positief resultaat van 15,5 miljoen

nieuws
Foto: Rick van der Velde

De provincie Groningen heeft haar jaarrekening over 2019 afgesloten met een plus van 15,5 miljoen euro. Met de jaarrekening leggen de gedeputeerden verantwoording af aan Provinciale Staten over het uitgevoerde beleid.

De jaarrekening laat geen bijzondere verrassingen zien, de financiën zijn op orde. Het overschot van 15,5 miljoen euro ontstaat doordat vorig jaar een aantal projecten en activiteiten gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Hierdoor zijn de beschikbare budgetten niet volledig uitgegeven. Gedeputeerde Staten stellen voor om dat bedrag, ongeveer 9,3 miljoen euro, te besteden aan het voortzetten van deze projecten en activiteiten in 2020. Het restant van 6,2 miljoen euro wil het college grotendeels toevoegen aan de reserves. Het merendeel is bestemd voor nieuwe ontwikkelingen in de Kadernota 2020-2023.

“De provincie Groningen heeft haar financieel huishoudboekje goed op orde,” zegt portefeuillehouder Ijzebrand Rijzebol. “De Rekening 2019 laat een gezond financieel beeld zien, terwijl aan belangrijke dossiers voortvarend en constructief gewerkt wordt.”