Geen extra maatregelen om Waddentoeristen te weren

nieuws
Foto Andor Heij. Veerboot Schiermonnikoog

Er komen geen extra maatregelen om Waddentoeristen komend weekend en tijdens het Paasweekend te weren. Dat heeft de Veiligheidsregio Fryslân donderdagmiddag besloten.

Om die reden zullen de toegangswegen naar de veerponten in Lauwersoog, Holwerd en Harlingen niet worden afgesloten. Wel gaat de Veiligheidsregio in de gaten houden of het bij de parkeerplaatsen bij de terminals niet te druk wordt. De afspraken gelden uitsluitend voor Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Voor Texel zijn nog geen afspraken gemaakt. Dit Waddeneiland valt onder een andere veiligheidsregio en daar moet nog een besluit over genomen worden.

Dat de toegangswegen niet afgesloten worden betekent niet dat er nu een vrijbrief wordt gegeven om de eilanden te bezoeken. De burgemeesters van de vier Friese Waddeneilanden doen nogmaals de oproep om niet te komen. Enerzijds uit angst voor besmettingen en anderzijds omdat ben bang is dat niet iedereen hulp kan worden geboden als er veel mensen tegelijkertijd door het virus ziek worden. Tot nu toe zijn er volgens het RIVM geen besmettingsgevallen bekend op de Friese eilanden. Op Texel daarentegen waart het virus al wel rond. Ook is er daar iemand overleden.