CBS: ‘Vorige week tussen de vijftien en twintig extra sterftes door coronavirus in provincie Groningen’

nieuws
Foto: iXimus via Pixabay

Het CBS schat dat er vorige week zo’n vijftien à twintig mensen meer zijn overleden in de provincie Groningen dan gemiddeld in de rest van het jaar. Volgens het CBS is in Nederland als geheel het aantal sterfgevallen als gevolg van de corona-pandemie significant verschilt van de cijfers die het RIVM hier over naar buiten brengt. Het CBS heeft hier vrijdag cijfers over naar buiten gebracht.

De gemiddelde sterfte in de provincie is vrijwel het gehele jaar gelijk gebleven, maar volgens het CBS zal het sterftecijfer de komende weken oplopen. Vorige week overleden al tussen de vijftien en twintig meer mensen dan normaal. De schatting voor week 13 is gebaseerd op de aanname dat nu 87 procent van de overlijdens is ontvangen door het CBS. Dit is echter niet zeker, het werkelijk aantal overledenen in week 13 kan hoger of lager uitvallen.

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek zijn in Nederland als geheel in de afgelopen maand ruim zeshonderd doden meer mensen overleden als gevolg van COVID-19 dan door het RIVM bekend gemaakt. Dat komt omdat niet alle overleden getest worden op besmetting. Alleen overlijdens met een vastgestelde besmetting worden door het RIVM gemeld.