Alleen de Groningse economie zag vorig jaar een krimp

nieuws
Foto: Defence.gov

De provincie Groningen was in 2019 de enige provincie waar de economie kromp. De daling, met 0,9 procent, werd veroorzaakt door de teruglopende aardgaswinning. Dat blijkt uit cijfers die het CBS donderdag naar buiten bracht.

Exclusief de aardgaswinning zou de economie van Groningen met juist met 1,1 procent groeien. Het CBS deelde de provincie op in drie ‘gewesten’: Oost-Groningen, Delfzijl en ‘Overig Groningen’. In Oost-Groningen groeide de economie nog met 1,1 procent, maar in de overige twee was een daling te zien (Delfzijl -1,7 procent en ‘Overig Groningen -1,2 procent).

De drie provincies met de grootste economische groei in 2019 waren Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. De provincie Utrecht kende de sterkste groei met 4,6 procent.  Die groei werd vooral veroorzaakt door de handel en de eerder genoemde gemeentelijke herindeling. Flevoland was daarna de sterkste groeier met 3,1 procent, dankzij de handel en de toegenomen bevolking. Noord-Holland groeide met 2,5 procent door onder andere de goede resultaten van de zakelijke dienstverlening en informatie- en communicatiesector.