RUG-campus in Yantai: opeenstapeling van verkeerde inschattingen

nieuws
Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De besluitvorming rond de RUG-campus in het Chinese Yantai was een aaneenschakeling van verkeerde inschattingen. Dat staat in het evaluatierapport over het afgeblazen project. De Universiteitskrant heeft het rapport doorgenomen.

‘Er zijn in het hele proces fouten gemaakt die stuk voor stuk op zichzelf niet doorslaggevend waren, maar die wel geleid hebben tot een stapeling van negatieve gevoelens over het plan’, zo staat in het rapport. Het vorige college van bestuur van de RUG, onder leiding van voorzitter Sibrand Poppema heeft ‘de donkere wolkjes’ die sinds 2015 opdoemden, niet op waarde geschat.

Het idee voor een campus in Yantai ontstond in 2014, omdat het goed paste in de plannen van de RUG om te internationaliseren. Zelfs premier Mark Rutte en koning Willem-Alexander raakten erbij betrokken. Er kwam echter steeds meer tegenstand, zowel vanuit de RUG als vanuit Den Haag, en in 2018 werd het plan door de universiteitsraad afgeschoten.

Volgens het rapport was het tempo van de plannen veel te hoog, was het besluitvormingsproces niet goed ingericht, kwam de business case te laat, werd de politieke steun te hoog ingeschat, en hield de universiteit – met name Poppema – de touwtjes teveel in eigen hand.

Het college van bestuur van de RUG zegt zich te kunnen vinden in de conclusies van de commissie. “Een deel van de aanbevelingen bevat bruikbare adviezen die we kunnen gebruiken bij het opstellen van ons nieuwe strategisch plan en voor de ‘Universiteit van het Noorden”.