Wereldkankerdag: Koor Nova Zembla zingt voor patiënten

Dinsdagochtend trad koor Nova Zembla op in de hal van het UMCG. Hiermee wilden zij patiënten een hart onder de riem steken op Wereldkankerdag. Alle leden van het koor hebben de ziekte van dichtbij meegemaakt. 

Onder leiding van dirigent Antien Frets, zong het koor een aantal nummers op het Oncologieplein in het ziekenhuis. Het concert werd georganiseerd in samenwerking met de stichting Vrijwilligers en Vrienden van het UMCG, die zich inzet om het verblijf van patiënten plezieriger te maken.

Koor Nova Zembla wil patiënten, dierbaren en nabestaanden die te maken hebben (gehad) met de ziekte een plek bieden om hun emoties te uiten door samen te zingen. Het optreden in het ziekenhuis werd dan ook door zowel de zangers als de toeschouwers als ontroerend ervaren.

Na hun miniconcert in het UMCG ging het koor door naar het Martiniziekenhuis voor een tweede optreden.