Uitbreiding proef met promotiestudenten kan doorgaan

nieuws
Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De minister van OCW heeft de aanvraag van de Rijksuniversiteit Groningen voor uitbreiding van het experiment promotieonderwijs goedgekeurd.

Dit betekent dat de RUG gedurende drie jaar maximaal 650 promotiestudenten mag aantrekken, bovenop de 850 uit de eerste aanvraag. Volgens de RUG schept dit extra mogelijkheden om meer promovendi op te leiden en hen beter voor te bereiden op hun loopbaan na promotie. Binnen het programma hebben promovendi de status van student, kunnen ze hun onderzoek in hoge mate zelf vormgeven en worden ze gericht opgeleid voor een carrière na hun promotie.

Promovendi en promotiestudenten hebben wel deels andere rechten en plichten. Promotiestudenten ontvangen een ‘fictief verloonde’ beurs van 1.841 euro per maand netto. Dat is wel minder dan wat promovendi verdienen. Die worden namelijk gezien als werknemer, en niet als student.

Deel dit artikel:

  1. Deze promovendi worden minder betaald, bouwen geen pensioen op, maar mogen wel lekker veel onderwijs geven. Wat een schaamteloze uitbuiting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *