‘Startende docenten geven beter les met goede begeleiding’

nieuws
Foto: pxfuel.com

Docenten die beginnen met lesgeven op een middelbare school en goed begeleid worden, verlaten het onderwijs minder snel en ontwikkelen ze zich sneller. Dat blijkt uit onderzoek van Michelle Helms-Lorenz,  hoofddocent aan de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen.

Uit het onderzoek blijkt dat scholen waar leerlingen een hoge sociaaleconomische status hebben, de uitval van startende docenten het kleinst is. Ook vallen docenten die op latere leeftijd beginnen, de zij-instromers, eerder uit dan jongeren.

Helms-Lorenz ziet in haar onderzoek verder dat oudere mannelijke docenten minder ondersteuning bieden aan nieuwe docenten. “De huidige begeleidingstrajecten werken niet even goed voor iedereen,” aldus Helms-Lorenz. “Zo zien we bij beginners die niet veel verbeteren in de loop der jaren, minder contacturen met begeleiders. We willen daarom dat de begeleiding op scholen rekening houdt met de persoon en de omgeving waar die moet functioneren. Daar is ruimte voor verbetering.”

Helms-Lorenz pleit daarom voor meer afstemming van de begeleiding op de beginnende leraar, de klassen én de begeleiders. “Bij het verdelen van klassen kun je kijken of de docent wel bij de leerlingen past. Of je kunt beginnende docenten coachen in het omgaan met achtergrondverschillen tussen enerzijds de leerlingen, en anderzijds tussen de docent en de leerlingen.”