SP en CDA: Afzien van bezuinigingen op gehandicaptenvervoer

SP en CDA willen dat gemeentebestuur afziet van bezuinigingen op gehandicaptenvervoer.

In een gezamenlijke verklaring stellen de fracties van de SP en het CDA: ‘Gehandicapten hebben al te maken met veel extra kosten vanwege hun handicap. Daarnaast worden zij met de maatregel onnodig belemmerd in hun vrijheid’.

SP-raadslid Wim Koks: “Tijdens eerdere besprekingen zei de wethouder dat de bezuiniging ook voor ‘kostenbewustzijn’ bij de gebruikers moest zorgen en dat het gehandicaptenvervoer niet bedoeld is om ‘een potje appelmoes’ te halen. We zijn geschrokken van de manier waarop het college over deze mensen denkt en spreekt.”

De bezuinigingen hebben tot gevolg dat het instap- en kilometertarief verhoogd is. Dit kan leiden tot extra kosten die oplopen tot €130 euro per jaar. Dat terwijl gehandicapten en langdurig zieken volgens het Nibud gemiddeld al zo’n 1000 euro extra per jaar kwijt zijn aan levensonderhoud.

Naast de hogere tarieven wil het gemeentebestuur een reislimiet van 1500 kilometer per jaar invoeren.

CDA-raadslid Rene Bolle: “Door de bezuiniging te schrappen willen we voorkomen dat deze groep mensen die vaak al beperkt worden in hun vrijheid vanwege de handicap of ziekte nog minder vrijheid krijgen.”

De twee fracties vinden daarnaast ook dat de gemeente beter moet gaan luisteren naar de belangenorganisaties. Kritiek van o.a. Werkgroep Toegankelijkheid, Cliëntenraad Werk & Inkomen Groningen en de commissie Mobiliteit van Zorgbelang Groningen werden onvoldoende serieus genomen.

Deze woensdag besluit het gemeenteraad over het gehandicaptenvervoer.

Deel dit artikel:

  1. Zelfs de schijnende gevallen laat de gemeente liever creperen dan daadwerkelijk aan te horen en te kijken naar de mogelijkheden van hulp. Alles moet volgens de standaard regels en processen. Dat de burger zijn zelfredzaamheid en menswaardigheid kwijt raakt is niet belangrijk. Net zo min als er gekeken wordt naar het financiële plaatje over langere tijd.

  2. De menselijke maat is verdwenen, niet enkel landelijk, maar ook op regionaal en gemeentelijk niveau. Men kent de inwoners niet meer, alles moet langs protocollen, het is een schriftelijk proces geworden. Oplossing? Ga landelijk de kruisverenigingen maar weer opstarten en neem daar de mensen in dienst en stop de onzinnige bureaucratie. Wat je daarmee op jaarbasis aan ziektekosten, WMO- en PGB budgetten kunt gaan bezuinigen, bedraagt miljarden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *