Scheepvaartmuseum verandert in historisch museum

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum aan de Brugstraat gaat op de schop. Het museum wil zich gaan richten op de geschiedenis van de provincie Groningen in plaats van alleen op scheepvaart.

Volgens museumdirecteur Jan Wiebe van Veen ontbreekt er in de stad een museum over de geschiedenis van de provincie. “Het Groninger museum focust zich op beeldende kunst en Forum Groningen op heden en toekomst. Een plek voor de geschiedenis is er nog niet, dus die gaan wij nu maken.”

Ondanks dat het museum zich niet meer op de scheepvaart zal richten, zullen niet alle voorwerpen uit de huidige collectie verdwijnen. “Scheepvaart is nog steeds een deel van de Groningse geschiedenis, maar het zal wel minder worden dan wat het nu is.”

De voorwerpen die wel weggaan uit het museum worden in een depot opgeslagen of uitgeleend aan andere musea.

Niet alleen de aard van het museum verandert, ook het gebouw zelf wordt sterk uitgebreid. Zo wordt het pakhuis ernaast bij het museum gevoegd en wordt het Pomphuis omgetoverd tot een museumcafé. De verbouwing moet ruim 4 miljoen euro gaan kosten. De helft hiervan wordt betaald door een anonieme donateur. De gemeente en de provincie leggen de rest van het geld bij elkaar.

De nieuwe inrichting van het museum moet voor 40% uit een vast collectie gaan bestaan. De overige 60% zal ruimte bieden voor tijdelijke tentoonstellingen en projecten.