“Samen met ondernemers zorgen voor de stad”

Na 2017 en 2018 is er ook dit jaar weer een Sociale Groninger Ondernemers Challenge. Mensen die een idee hebben dat maatschappelijke meerwaarde oplevert voor Groningen kunnen zich nog tot 28 februari inschrijven.

Wanneer je idee wordt goedgekeurd kan de ondernemer een kleine microfinanciering krijgen om van start te gaan. Het geld wordt beschikbaar gesteld door de gemeente die hiermee wil stimuleren dat ondernemers meedenken over ‘Prettig samen wonen in de buurt’, ‘positieve gezondheid’ of ‘voorkomen van zorg’?

Er zijn een aantal voorwaarden om mee te kunnen doen aan de challenge. Zo moet het idee een oplossing in zich hebben voor een probleem in de buurt. Er moet draagvlak voor het idee zijn; het moet ondernemend zijn, wat ook betekent dat het zichzelf financieel in stand moet kunnen houden; het moet schaalbaar zijn, dus ook uit te rollen zijn naar elders in de Stad; tot slot moet er een bepaalde mate van vernieuwing in zitten.

Hier kun je kijken naar de deelnemers van de laatste editie.