RUG: ‘Fries verdient evenveel aandacht van onderwijsminister als het Nederlands’

nieuws
Foto: Google Streetview

Vier hoogleraren aan Nederlandse universiteiten hebben Minister Van Engelshoven vrijdagmiddag gevraagd om de aanbevelingen die de KNAW heeft gedaan over Neerlandistiek ook op het Friese taalonderwijs toepasbaar te maken.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) bracht afgelopen herfst een rapport uitgebracht over de toestand van de Neerlandistiek aan Nederlandse universiteiten. Vanwege de dramatische daling van het aantal studenten Nederlands (van 600 in 2009 naar nog maar 200 in 2018) had de minister de Akademie gevraagd om een analyse van het probleem, en een voorstel om de instroom van studenten te vergroten.

De hoogleraren Fries aan Nederlandse universiteiten vinden dat Nederland ook een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor het Fries. Ze vragen daarom om de voorgestelde maatregelen ook op het Friese taalonderwijs van toepassing te maken. Ook vragen ze specifiek gegarandeerde financiering voor tenminste één volledige bachelor en masteropleiding en een tegemoetkoming voor onderwijsmasters en de beperking van het inschrijfgeld voor een tweede master.

De open brief is ondertekend door prof.dr. Goffe Jensma (RUG) prof.dr. Arjen Versloot (UvA) prof.dr. Hans Van de Velde (UU) en prof. dr. R.H. Bremmer (Leiden).