Ontmoeting door kunst in Huiskamer Oranjewijk

De huiskamer in de Oranjewijk probeert mensen uit de wijk met elkaar in contact te laten komen. Dat doen zij onder andere door kunstenaars hun werk tentoon te laten stellen in het pand van de oude Mitra, waar de Huiskamer gevestigd is.

De Huiskamer ontstond na de G100 in de Oranjewijk. 100 bewoners van de Oranjebuurt en Noorderplantsoenbuurt (samen de Oranjewijk) werden ingeloot om met elkaar te praten over ideeën voor verbeteringen in de wijk. Één van de deelnemers en initiatiefnemers van de Huiskamer is Harry Bos.

“Het zou mooi zijn als de wat kwetsbare medeburger, die nu misschien thuis zit en zich alleen voelt, om die hier in de Huiskamer te krijgen. We zijn nu een jaar met elkaar bezig, en we merken dat het toch wel heel lastig is om die mensen hier over de drempel te krijgen,” vertelde Harry Bos over de Huiskamer.

Kamerplantenkunst

Om mensen met elkaar in ontmoeting te laten komen nodigt Harry elke maand een kunstenaar uit. Deze maand is Marthijn de Wind de kunstenaar die met zijn werk naar de Huiskamer komt. Hij heeft zijn expositie van kamerplanten die zondag officieel wordt geopend al uitgestald, en gaat volgende week zondag workshops geven over hoe je op een andere manier naar je kamerplanten kan kijken. Voor De Wind was dit zijn afstudeerproject aan de Academie Minerva.

“Ik zie de huiskamer als een plek waar iedereen welkom is, heel erg laagdrempelig. Daarom vind ik het heel bijzonder om mijn werk naar de mensen toe te brengen en daar iets mee te doen. Dat vond ik een mooie brug om te maken, ” legt de kunstenaar uit waarom hij zijn werk in de woonkamer tentoonstelt.

De Wind gaat ook een workshop geven. Hierbij wordt deelnemers gevraagd een eigen kamerplant mee te nemen, om samen te kijken of er inspiratie uit gehaald kan worden voor bijvoorbeeld een gedicht, schets, collage, object of iets anders. Aanmelden kan via een bericht op deze site.