CDA en SP bezorgd over toegankelijkheid Forum Groningen

nieuws
Foto: Rick van der Velde

De gemeenteraadsfracties van het CDA en de SP willen dat het gemeentebestuur stappen onderneemt om de toegankelijkheid van het Groninger Forum te verbeteren.

“De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om toegankelijkheid. Juist in het Forum, een gebouw met een openbare functie, zou rekening gehouden moeten worden met deze doelgroep”, zo stelt CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens. “Graag horen wij van de gemeente of deze keuzes bewust zijn gemaakt, of dat er domweg niet aan gedacht is”, vult SP-raadslid Lucy Wobma aan.

In december bleek dat de liften niet toegankelijk zijn voor mensen met een scootmobiel. Daarnaast ontvingen de fracties signalen van rolstoelgebruikers die meerdere problemen omtrent toegankelijkheid constateerden.

Deel dit artikel:

 1. Voor de Bühne. Het Forum heeft allang uitgelegd dat liften niet bedoeld zijn voor scootmobiels. Die zijn voor op straat. Er zijn rolstoelen aanwezig. Ik mag met mijn fiets ook niet naar binnen.

 2. hè hè, eindelijk wordt er aandacht aan besteed. Dat werd tijd. Maar ja, schieten scootmobielers hiermee op op korte termijn? Het is toch ongehoord, dat er bij het ontwerp geen aandacht besteed is aan de goede toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking? Goed dat SP en CDA vragen stellen.

 3. De meeste mensen in een scootmobiel zijn niet in staat om over te stappen op een rolstoel, omdat zij een lichamelijk beperking hebben (soms hebben ze apparatuur bij zich, die niet mee kan op een rolstoel).
  Denk toch eens na, directie van het Forum!

 4. Het betreft ook de zelfredzaamheid van de gebruikers. Stel, je komt zelfstandig met je scootmobiel naar het Forum, dan moet je overstappen in een rolstoel. Als je deze niet zelf kunt voortbewegen dan moet je een begeleider meenemen. Dan word je dus weer afhankelijk. Scootmobiel is voor buiten wordt er gezegd…onzin. De gebruiker wil zelfstandig op pad kunnen gaan. Op deze manier in het Forum wordt dit onmogelijk gemaakt.

 5. Bizar dat er allerlei argumenten worden genoemd en oplossingen worden aangedragen om het probleem op te lossen. Als er goed was nagedacht over de toegankelijkheid was dat probleem niet eens ontstaan.
  De aangedragen oplossing is ook maar een lapmiddel.
  Als je in een scootmobiel zit met b.v zuurstofflessen kun je niet zomaar overstappen.
  Van iemand in een scootmobiel kun je niet automatisch verwachten dat die zich zelfstandig in een rolstoel kan voortbewegen. Dan ga je van je scootmobiel in een rolstoel zitten en kom je zelfstandig nog niet verder.
  En wat te denken van mensen in een elektrische en/of aangepaste rolstoel. Mensen in een aangepaste rolstoel kunnen niet zomaar overstappen in een rolstoel. Ook deze hulpmiddelen kunnen, net als scootmobiels, behoorlijk groot zijn waardoor ze de lift niet in kunnen.

 6. Het is niet alleen de toegankelijkheid van het Forum, maar ook de brandveiligheid, dat vragen opwerpt.
  Het Forum voldoet theoretisch voor 100% aan de wettelijke eisen die aan de brandveiligheid worden gesteld. https://miketomalesite.wordpress.com/2016/03/14/brandveiligheid-van-het-groninger-forum/

  Maar wie de proef op de som neemt, en in het Forum zoekt naar zichtbare verwijzingen (lichtborden) waar men de nooduitgang (trappenhuis) kan vinden tast in het duister. Die zij er vermoedelijk om esthetische redenen niet aangebracht. Wie op zoek gaat, zal bijvoorbeeld op de 8ste verdieping de uitgang naar het trappenhuis vinden, maar zal deze niet kunnen openen. Ze zijn elektronisch gesloten, en behoren bij brand automatisch open te gaan. Maar wie garandeert de burger dat dit ook werkelijk zal gebeuren als de vluchtweg via de roltrappen door brand of rook is geblokkeerd. Vergeet niet dat de binnenruimte van het Forum een schoorsteen is, waar de brand alleen maar door wordt opgejaagd. Natuurlijk kan ik het helemaal mis hebben, maar dan hoor ik graag de antwoorden hierop van de verantwoordelijke personen.

 7. Al die miljoenen bezoekers die het forum nu gaat missen! Ik zie de koppen straks al voor mij: tegenvallend bezoekersaantal forum komt door het niet toegangelijk zijn voor scootmobiel!

  Zijn er al kamervragen gesteld in Den Haag?

 8. Typisch Groningen!

  De vele roltrappen in het Forum Groningen maken te veel geluid. Ook dit probleem was van tevoren te voorzien. Ik heb er alle vertrouwen in dat Paul de Rook, Dirk Nijdam en Hans Poll ook dit probleem achteraf gaan oplossen.

  Tip: neem zelf een professionele gehoorbeschermer mee als je naar het Forum Groningen gaat.

 9. Ik probeer mijn info zo kort mogelijk te houden!

  Het is opmerkelijk dat scootmobielen niet in dit gebouw kunnen.
  Ik heb vragen en zorgen over de veiligheid: voor IEDEREEN.

  1. Waarom mag je niet met de trap?
  Als je naar het Forum belt en je vraagt of je in dit gebouw met een gewone trap kan,
  dan zeggen ze: “Sorry, dat kan niet!”

  Normaal kan men – in elk groot publieksgebouw – met een gewone trap of met de vluchttrap.
  Sommige mensen willen – om welke reden dan ook – namelijk zelf en op hun eigen moment met een trap kunnen.
  Er zijn mensen die niet met de 40 meter hoge roltrappen of de kleine liften willen.

  In dit gebouw wordt IEDEREEN GEDWONGEN.
  Naar:
  – de 40 meter hoge roltrappen.
  – de kleine liften.

  ===

  2. Waarom zijn zelfs de vluchttrappen niet altijd toegankelijk?
  Op mijn vraag of je – op jouw moment, desnoods onder leiding – wel met de vluchttrappen kan,
  meldt het Forum: “Sorry, ook dat kan niet!”

  De BAM opzichter heeft mij gemeld dat het ingenieursbureau dGmr (!!) heeft geëist dat de deuren naar de vluchttrappen elektronisch afgesloten blijven.

  – Waarom dGmr dit eist, en of dGmr dit kan eisen, is mij onbekend.
  – Of de vluchttrappen voor iedereen – op elk moment – toegankelijk moeten zijn, is mij onbekend.

  ===

  3. Ontruimingssimulatie Gefilmde werkelijkheid.
  Er is een spagaat in de visie over de ontruiming bij een calamiteit – tussen dir. Dirk Nijdam en mij.

  https://www.veiligheidsregiogroningen.nl/over_ons/nieuws/stad_steekt_nek_uit_met_forum_groningen/
  Nijdam stelt theoretisch:
  “Uit de laatste simulatie kwam dat bij een calamiteit in een vol gebouw iedereen op tijd buiten kan komen.”

  Ik ken die simulatie niet.
  Maar één van mijn praktijkfilmpje”s laat duidelijk zien dat – al in een gewone situatie – niet iedereen bereid is om deze steile vluchttrappen te nemen!
  In een echte vluchtsituatie is dat niet wenselijk

  Deze vluchttrappen heb ik gefilmd in 2017 (Dag van de Bouw)
  https://www.youtube.com/watch?v=WseXtAPHcUI
  en
  https://www.youtube.com/watch?v=IiY2w0zob1Q

  ===

  4. KIWA keuring > goed of afkeuring?
  Of de elktronisch afgesloten deuren – naar de vluchttrappen – op het juiste moment open gaan, weten we niet.
  Dit elektronische systeem is namelijk zeer gecompliceerd: het omvat maar liefst 100 sturingen!!!

  Voorafgaande aan de oplevering – en op verzoek van de BAM (Bouwer) – heeft de KIWA de keuring gedaan.
  In het artikel ‘Beveiliging” – 2 december 2019 – staat echter slechts dat de KIWA dit gebouw heeft gekeurd.
  De KIWA wil niet zeggen of zij het gebouw goed- of afgekeurd heeft.

  Kemme:
  “Het brandmeldsysteem voert bij brand een honderdtal sturingen uit.
  Het is in dit object uniek dat bij een handmatige ontruiming ook speciaal geselecteerde sturingen actief worden
  om de grote concentratie van mensen ordelijk te kunnen laten ontvluchten.”

  ===

  5. Waarom wil B&W de R.I.E. niet openbaar maken?
  Er is ook een R.I.E. opgesteld.
  Dit is een beoordeling over veilig werken.
  B&W weigert de R.I.E. openbaar te maken.
  http://www.rie.nl/

  Mevrouw Kiki

 10. Dat je niet met de gewone trap mag, heeft ook te maken met het voorkomen dat boeken worden gestolen. Er zit namelijk geen alarm in de toegang van het trappenhuis.
  “Of de elektronisch afgesloten deuren – naar de vluchttrappen – op het juiste moment open gaan, weten we niet. Dit elektronische systeem is namelijk zeer gecompliceerd: het omvat maar liefst 100 sturingen!!!” Dit is ook de kern van mijn zorgen, wie garandeert dat bij brand deze deuren worden ontsloten. Als er echt een open brand ontstaat, dan functioneert het Forum als een schoorsteen door de open verbinding naar het terras. Ik garandeer iedereen dat als er echt zoiets gebeurt, alle verantwoordelijken zich eendrachtig achter elkaar verschuilt en met de vinger naar elkaar wijst, en er zijn al zoveel medeplichtigen in dit gehele traject, dat het een gebed zonder einde word om ooit de verantwoordelijken aan te wijzen. En de immer kritische media dan… Die bestaat allang niet meer, die is allang onderhorig aan het establishment.

 11. # Wasserman

  Dank u dat u mijn inbreng goed heeft gelezen.
  Ik denk dat u de zorgwekkende situatie van (brand)ontruiming heel goed begrijpt.

  1. Boeken.
  Voor velen is zelf met een trap kunnen gaan van groot belang.
  In het EYE (Amsterdam) heeft men fantastisch mooie vluchttrappen: die gewoon toegankelijk zijn.
  Het ongewenst naar buiten wandelen van boeken kan voorkomen worden door poortjes op de juiste plekken.

  2. Als de pleuris uitbreekt.
  Eergisteren sprak ik iemand wiens collega tijdens het Nieuwjaarsfeest wel in deze vluchttrappen is geweest.
  Die zei: “Als hier de pleuris uitbreekt, is er door die steile vluchttrappen een groot probleem!”

  3. Kan de Brandweer wel deze te steile vluchttrappen nemen?
  https://www.youtube.com/watch?v=WseXtAPHcUI
  Omdat Brandweerlieden – met al hun bepakking – op een hele gewone trap al kunnen worden afgekeurd.
  https://www.youtube.com/watch?v=eF7AYJMaNhw

  4. Schoorsteen Atrium > Rookluiken ontbreken.
  Een deskundige vertelde dat het brandcompartiment van het BAUHAUS (industrieterrein) zo groot is, dat er daarom rookluiken in het dak zitten, waardoor rook weg kan.
  Rookluiken ontbreken hier.

  https://www.brandveiligheid-info.nl/rookluik

  Mevrouw Kiki

 12. Het grootste probleem dat ik merkte is dat de deuren van het toilet zo verschrikkelijk zwaar gaan, dat rolstoelers er echt moeite mee hebben, maar dat ook lopende mensen soms twijfelen of ze nou moeten duwen of trekken. Dit lijkt me toch iets dat in de evaluatieronde opgelost kan worden.

 13. In de de Brakke BEK (Forum Groningen) zijn al de vluchtdeuren – ook naar die vluchttrappen – elektronisch afgesloten!
  Dit is levensgevaarlijk en strijdig met de geldende wetgeving (art 7.12 lid 1 Bouwbesluit).

  Vanwege de veiligheid voor iedereen, rest mij – zeer waarschijnlijk – de enige weg: naar de bestuursrechter.
  Want burgemeester Koen Schuiling weigert met mij om tafel te gaan.

  Een filmpje (RTV Noord – 4 december 2019) laat zien dat bij de tweede keer van het valse brandalarm:
  de BEIDE begane gronddeuren – NOODZAKELIJK voor het snel vluchten naar buiten – NIET open gingen!
  *
  https://www.rtvnoord.nl/nieuws/216412/Forum-Groningen-ontruimd-wederom-loos-alarm-update

  ===

  1. Vluchtdeuren mogen NOOIT elektronisch worden afgesloten!
  Gister – 17 januari 2020 – meldde een deuren-deskundige aan mij:
  “Vluchtdeuren – ook naar vluchttrappen – moet ALTIJD open zijn. Men mag NIET op de elektronica vertrouwen. Als die niet werkt zijn er veel slachtoffers. Bij het openen van een vluchtdeur mag er wel een signaal worden afgegeven, zodat men weet dat er iemand in het trappenhuis is.”

  2. Wetgeving art 7:12 Bouwbesluit – vluchtdeuren.
  ‘Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.’
  *
  https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd7/afd7-2/art7-12?tableid=docs/wet/bb2012%5B19%5D/hfd7/afd7-2&articleid=7.12&fragid=art7.12

  3. In de Brakke BEK zijn er maar liefst een honderdtal sturingen.
  Volgens deskundigen is dat heel erg veel, en ze moeten allemaal werken!
  Het systeem faalde op 4 december 2019.
  *
  https://www.beveiliging.nl/nieuws/kiwa-r2b-voert-inspectie-bmi-oai-en-sprinkler-uit-bij-het-forum-groningen

  4.
  Burgemeester Koen Schuiling geeft in een DvhN artikel – 18 januari 2020 – aan dat burgemeesters in Nederland moeten aftreden als zij onjuist hebben gehandeld.
  Ik heb geprobeerd om – wegens wantoestanden betreffende 4 grote onderwerpen – met Schuiling om tafel te gaan.
  Hij weigert!
  *
  DvhN een artikel – Lakschoenen in het bluswater.
  https://www.lc.nl/friesland/De-vier-burgemeester-van-Noord-Nederland-lakschoenen-in-het-bluswater-25234886.html1

  Ik citeer:
  Schuiling: ,,Ja. We staan eigenlijk voortdurend in de leer-stand. Evenementen moeten steeds spectaculairder en worden daardoor risicovoller. Maar uiteindelijk zijn burgemeesters verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.
  En wij zeggen ja of nee. Dat ervaart Sybrand nu in Leeuwarden aan den lijve. Die heeft tegen een paar evenementen gezegd: ‘Jongens, ik kan dit met de politie niet meer bemensen’.
  En dan krijg je jankverhalen in de pers.
  Zo van: Wat gebeurt hier in gods… het is toch een leuk evenement?
  En wat een afstand creëert die burgemeester tot zijn bevolking dat hij dit niet door laat gaan.’’

  ,,En vervolgens als het misgaat roepen mensen weer schande. Dan komt er een onderzoeksrapport waarin staat: ‘Waardeloos dat het zo gelopen is’. En dan is het: Barbertje moet hangen. Wanneer treedt de burgemeester af?
  Typisch Nederlands trouwens, in Duitsland gebeurt dat niet. Ik beklaag me er niet over, hoor. Het hoort bij het vak.
  Maar wat wij collectief een paar keer per jaar bespreken is: hoe zit dit in elkaar? Wat is de rol van de media? Wat is de rol van de bevolking? Wat mag je van een organisatie verlangen?’’

  Mevrouw Kiki

  1. Mevrouw Kiki,
   Bij uw volgende veel te lange reactie gaat de redactie flink schrappen in uw epistel. Het geldt trouwens voor méér mensen die reageren, en dat is alleen maar positief, want dan zal men minder geneigd zijn, die reactie over te slaan. Schrappen in uw reacties is bovendien helemaal niet moeilijk, aangezien u zichzelf regelmatig herhaalt. Het komt immers hierop neer:
   1. het Forum is levensgevaarlijk
   2. niemand wil naar mij luisteren
   Tenslotte begrijpt niemand de vreemde bijnaam die u voor het Forum bedacht hebt.

   Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
   de redactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *