Beweging stimuleren in ‘arme’ wijken brengt zorgkosten omlaag

nieuws
Bron foto: Bill Couch / Flcikr / CC 2.0-by-nc-nd

Uit onderzoek van onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG blijkt dat ‘arme’ wijken met een bevolking die meer beweegt in het algemeen  lagere zorgkosten heeft dan een vergelijkbare wijk waar minder wordt bewogen. Voor de ‘rijkere’ wijken is dit verband minder duidelijk.

De resultaten toonden aan dat de gemiddelde zorgkosten aanzienlijk lager zijn in wijken met meer leden van sportverenigingen, ongeacht of het een arme wijk is of niet. Ook laten de resultaten zien dat lichaamsbeweging juist in armere wijken kan leiden tot veel lagere zorgkosten.

Volgens de onderzoekers is hieruit is te concluderen dat wanneer er beleid wordt ontwikkeld gericht op het stimuleren van (lidmaatschap van) sportclubs de zorgkosten in alle sociaaleconomische groepen kan verlagen en kan het verhogen van lichamelijke activiteit specifiek effectief zijn in armere wijken.