Woonvisie: 225 sociale huurwoningen per jaar erbij

nieuws

Het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Groningen zal de komende jaren toenemen met 225 woningen per jaar. Dat blijkt uit prestatieafspraken die de gemeente met zes woningcorporaties heeft gemaakt.

De afspraken met Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Woonborg en Wieren & Borgen worden op 9 december ondertekend. De gemeente denkt nog na over regels op het gebied van volgordebepaling, urgenties en voorrangscriteria.

Speerpunten zijn de wijk- en dorpsvernieuwing, de betaalbaarheid voor de huurders, het versnellen van de nieuwbouw en het verduurzamen van de woningvoorraad.