‘Van bureaucrazy naar carehappy’; Zeven ton voor onderzoek op Hanzehogeschool

nieuws

Vanaf volgend jaar gaan twee lectoraten van de Hanzehogeschool Groningen onderzoeken hoe de behoeften van zorgaanbieders en gemeenten beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Daarvoor krijgt het zeven ton van de samenwerkende partners.

De lectoraten Duurzaam Financieel Management en Juridische Aspecten van Ondernemerschap gaan nieuwe controle-systemen ontwikkelen. Daarnaast worden hulpmiddelen ontwikkeld en getest. Het systeem moet zorgen voor risicobeheersing voor de gemeenten, als het gaat om incidenten. Daarnaast moet het de zelfredzaamheid van de zorgvrager vergroten en daarmee de zorgverlener de middelen geven om dit mogelijk te maken.

Het onderzoek ‘Van bureaucrazy naar carehappy: samen in dialoog over control’ wordt gesubsidieerd door SIA-RAAK PRO. Het onderzoek wordt geleid door de Hanzehogeschool Groningen en duurt vier jaar.