Gijs Altena (DAG): Witte Staking Universiteiten “toch mislukt!”

nieuws
Foto: Rijksuniversiteit Groningen

De hele maand november waren universitaire wetenschappers in protest tegen de torenhoge werkdruk. En dat doen ze door zich in deze periode te beperken tot het aantal werkuren waarvoor ze betaalt worden. Antwoord op mailtjes worden uitgesteld of tentamens misschien niet nagekeken. In het OOG radioprogramma de WEEK vertelt Gijs Altena, student en woordvoerder van de Democratische Academie Groningen (DAG) dat hij er zelf “bijzonder weinig” van gemerkt heeft. Vrienden van hem hebben er wel meer mee te maken gekregen. Er zal “enige ergernis” zijn, maar dat is op zich geen groot probleem. “Het is vooral goed dat mensen weten dat er iets speelt in het onderwijs.”

‘Tekenend dat de actie is mislukt’

Ondanks de actiebereidheid in Groningen vindt Altena het tekenend dat de actie “toch is mislukt!”. Men probeert zich te houden aan de contracturen, “maar het lukt niet”. Altena die zelf ook betrokken is bij WOinActie, benoemt als reden de druk vanuit de universiteiten. Docenten zijn bezig met het binnenkrijgen van geld voor onderzoek, maar moeten hiervoor concurreren met andere docenten. Ook is het aantal studenten toegenomen waarvoor de docenten geen extra geld krijgen. Gemiddeld werken docenten 28% meer uren dan waarvoor ze betaald worden.

WOin Actie wil structureel meer geld voor meer docenten en daarnaast willen ze ook een verandering in de cultuur en structuur die op dit moment heel erg gericht is op concurrentie, schaalvergroting en op de strijd om de grootste en beste universiteit te zijn, maar niet gericht is op het samenwerken aan daadwerkelijk goed onderzoek.

De student heeft dezelfde doelen

Ook studenten hebben belang bij beter onderwijs, betoogt Altena, want door het huidige beleid dat gericht is op efficiëntie gaat er heel veel waarde verloren. Altena beaamt de ‘zesjescultuur’ waarbij er vanuit de universiteit “enige druk” is op docenten om studenten zo snel mogelijk door de studie heen te loodsen. Bij WOinActie hebben studenten en docenten grotendeels dezelfde doelen. De studenten willen echter ook dat het leenstelsel wordt afgeschaft. De docenten bij WOinActie ondersteunen de studenten hierbij, maar ze hebben wel de voorwaarde dat dit niet door nog meer bezuinigen ten koste mag gaan van de de docenten.

Vooralsnog willen de studenten vooral een rol spelen in het ondersteunen van de docenten. Maar zolang de eisen niet worden ingewilligd zullen de acties in de toekomst steeds meer escaleren. De docenten zinspelen op een volgende actie om massaal een klacht in te dienen bij de arbeidsinspectie. Altena geeft toe dat hij er nog niet alles over kan zeggen, maar uiteindelijk kunnen de diverse acties wel leiden tot een echte staking waarbij er een week lang geen colleges en tentamens zijn. Binnenkort gaat dit gebeuren in Groot-Brittannië en dat “kan een voorbeeld voor ons zijn”.