Stadjers vinden Stadjers het leukst aan de Stad

nieuws
Foto: Mirre van de Klok

In geen enkele Nederlandse stad is die waardering voor de medebewoners zo hoog als in Groningen. Dat concludeert Hendrik Beerda in zijn tweejaarlijkse Steden & Streken Merkenonderzoek. 

De inwoners betitelen met name de veiligheid in de stad, de inwoners en de sfeer als grote voordelen van Groningen. “Het is tijd om het beeld van de Groningen bij te stellen. Want hoewel Noordelingen steevast als nuchter en ietwat kil worden betiteld, is opmerkelijk genoeg het gevoel voor de medemens juist het sterkst in de meest noordelijke stad van het land”, zo stelt onderzoeker en merkadviseur Hendrik Beerda.

Het Steden & Streken Merkenonderzoek is in 2011 met de Universiteit Utrecht ontwikkeld. Het onderzoek meet tweejaarlijks de reputatie van de 100 grootste gemeenten en van alle streken en provincies. Voor het onderzoek van 2019 zijn 15.900 volwassenen ondervraagd.