Award voor hulp dak- en thuislozen in het leven geroepen

Stichting Straat heeft een nieuwe award in het leven geroepen, de Homeless Award. Aanstaande vrijdag wordt de award voor de eerste keer uitgereikt.

De Homeless Award is opgezet door Stichting Straat, een samenwerkingsverband tussen Open Hof, Leger des Heils, Kopland en Werkpro. Stichting Straat reikt de Award uit aan een persoon of instelling die op een bijzondere manier op komt voor dak- en thuislozen.

Het doel van de award is om de “positie van de doelgroep onder de aandacht brengen en daarin ook laten zien dat er mensen zijn in stad en provincie die zich met hart en ziel voor deze mensen inzetten.” Er zijn drie kandidaten voor de award genomineerd. Wie dat zijn blijft nog even geheim. De kandidaten weten het zelf wel, maar ze weten ook van elkaar niet wie genomineerd zijn. Aanstaande vrijdag wordt de award voor het eerst uitgereikt