SP bezorgd over Ferroli CV-ketels

nieuws

De raadsfractie van de SP wil weten of het gemeentebestuur op de hoogte is van de onveilige verwarmingsketels van Ferroli, en of het college hierover contact heeft gehad met woningcorporaties.

De SP wijst op berichten in de media dat de verwarmingsketels van het merk Ferroli voor gevaarlijke situaties zorgden, en onder meer tot brand leidden. In Groningen hebben veel sociale huurwoningen van corporaties een Ferroli-verwarmingsketel. Enkele corporaties hebben inmiddels ingrepen gedaan en onderhoud gepleegd.

De Nederlandse Voedsel- en Wasrenautoriteit (NVWA) stelt dat de Ferroli-ketels aan vervanging toe zijn. Het gaat om de AGPO Ferroli ketels van de typen Econpact, Ultima, MegaDense en MegaLux. De SP wil dat de gemeente hierover overlegt met de woningcorporaties en dat Ferroli, en niet de huurders of corporaties, opdraait voor de kosten van onderhoud of vervanging.