Onderzoek leefbaarheid: Villawijk is tevreden, De Hoogte niet

nieuws
Foto: OIS Groningen

De meeste inwoners van de Gemeente Groningen vinden dat ze in een leefbare buurt wonen. Wel zien inwoners meer zwerfvuil en maken ze zich druk over de verkeersveiligheid. Dat blijkt uit Enquête Leefbaarheid 2018 van OIS Groningen.

In de Villawijk zijn de bewoners het meest tevreden over hun huis en leefomgeving. de bewoners van De Hoogte zijn het minst tevreden over hun wijk en woning. Verder gaat het iets beter met de Indische Buurt en zitten Beijum en Lewenborg in een opwaartse lijn.

De meeste kritiekpunten van de inwoners liggen bij de verkeersveiligheid (onveilige verkeerssituaties, hard rijden, het onderhoud en schoonhouden van de openbare ruimte, parkeerproblematiek en geluidsoverlast.

De enquête werd vorig jaar gehouden in de toenmalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer om de leefbaarheid van de verschillende wijken in kaart te brengen.

Het hele onderzoek is te vinden op de website van de OIS Groningen.