Frustratie over afsluiting nieuw fietspad bij Woltersum

nieuws
Afsluiting fietspad Eemskanaal Noord. Foto: Jeanette Schepers

Een vrij nieuw fietspad tussen Garmerwolde en Woltersum wordt de komende maanden gefaseerd afgesloten voor werkzaamheden. Bewoners balen van de situatie.

Bewoners uitten op Twitter hun frustratie. Door de afsluiting van het fietspad moeten zij namelijk een flink stuk omfietsen. Op de website van Waterschap Noorderzijlvest staat dat het fietspad pas in 2020 weer open gaat.

Waterschap Noorderzijlvest laat weten dat het fietspad sowieso tot ver in 2020 gesloten moest blijven: ‘De fietsroute is officieel nog nooit open geweest. Tot mei is Waterbedrijf Groningen bezig met het maken van een waterinlaat. Bij de waterinlaat wordt water uit het Eemskanaal naar een nieuwe drinkwaterfabriek gepompt dat het waterbedrijf op het terrein van de waterzuivering aan het bouwen is. Na die periode gaat het waterschap bezig met dijkversterkingen rondom Woltersum. Daarna kan het fietspad echt open.’

Tweets van boze buurtbewoners.