‘Erken gebarentaal als officiële taal!’

Op de Guyotschool in Haren hangt een vreugdestemming. PvdA, CU en D66 hebben een wetsvoorstel ingediend om de Nederlandse Gebarentaal (NGT) een officiële taal te maken.

Momenteel wordt de NGT in Nederland niet erkend als officiële taal. In veel Westerse landen is dit al wel het geval. Dat moet anders, vinden de partijen. Dove en slechthorende mensen lopen namelijk tegen veel problemen aan. Crisisberichtgeving is vaak niet met tolk, net als omgeroepen informatie zoals treinvertragingen. De NGT erkennen als officiële taal zou de eerste stap moeten zijn naar de verbetering van dit soort punten.

Jelle Kamstra en Safiye Yanar vinden dat doven slechthorenden recht hebben op de erkenning. Voor dove mensen is gebarentaal namelijk hun moedertaal. Zij ontvangen informatie door gebaren, denken vaak met gebaren en het is hun eerste manier om de communiceren. De hoop is dat gebarentaal ook op reguliere scholen ook vaker gegeven wordt. ‘Al zou een conducteur maar kunnen gebaren dat de trein nu van spoor 5a gaat. Dat zou al zo veel verschil maken!’