SP vraagt gemeente om onafhankelijke inzet voor ‘Shell-papers’

nieuws
Foto: Rick van der Velde

De raadsfractie van de SP heeft maandagochtend vragen gesteld aan het college van B&W over de rol die het speelt in het onderzoek van het Platform Authentieke Journalistiek naar de contacten tussen de overheid en Shell.

De fractie stelt dat de gemeente Groningen goed heeft meegewerkt aan het Wob-verzoek dat het het Platform Authentieke Journalistiek indiende bij 14 bestuursorganen, welke nu worden vertegenwoordigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Andere bestuursorganen zijn volgens de fractie een stuk minder bereidwillig om stukken aan te leveren voor dit verzoek. De SP wil dan ook dat de gemeente Groningen het WOB-verzoek volledig onafhankelijk van het ministerie van EZK gaat behandelen.

Daarnaast vraagt de fractie aan het college om andere bestuursorganen te overtuigen mee te werken aan het onderzoek van het journalistieke platform.

Op 31 juli jongstleden verscheen een artikel op de website van ‘Follow the Money‘, waarin het stelt dat het overleg tussen het ministerie van EZK en PAJ stroef en rommelig verloopt. Volgens het platform werpt het ministerie zich ten onrechte op als vertegenwoordiger van de 14 bestuursorganen aan wie het WOB-verzoek is gericht. Daarnaast stelt het ministerie “onwettige en onredelijke” eisen aan het inwilligen van het WOB-verzoek.