Koele plekken op warme dagen (update)

wijken
Verkoeling zoeken in het Noorderplantsoen. Foto: Sebastiaan Scheffer

In de nazomer van 2019 pakken we toch nog een hittegolf mee, waarbij tot en met woensdag de temperatuur boven de 30 graden blijft. De OOG Ochtendshow zocht daarom uit op welke plekken in onze gemeente verkoeling te vinden is.

Hieronder alle andere tips even op een rij.

Koele plekjes in de gemeente Groningen:

 • Supermarkten
 • Openbare Gelegenheden:
  • Groninger museum dinsdag t/m zondag 10.00 – 17.00
  • Martinikerk dinsdag t/m vrijdag 11.00 – 17.00
  • Openbare Bibliotheek: openingstijden (link)
  • Stationshal
 • Synagoge
  Dinsdag t/m donderdag 13.00-17.00 uur
  Vrijdag 10.30-17.00 uur

Aan het water:

 • Stadsstrand

Zwembaden:

Vermelde openingstijden onder voorbehoud. Check de site van het zwembad voor de laatste updates.

Verkoeling onder de bomen:

 • Stad:
  • Noorderplantsoen
  • Stadspark
  • Het Roege Bos in de wijk De Held
  • Sterrebos
  • Prinsentuin in de stad
 • Haren: Burgemeester Boeremapark
 • Ten Boer: Prinses Amaliapark

Veel drinken:

Een overzicht van alle watertappunten is te vinden op waterbedrijfgroningen.nl, onder andere in de binnenstad op het Broerplein bij de Universiteitsbibliotheek, bij het Groninger Museum en het Regenboog-zebrapad en in het Noorderplantsoen bij het rode klimrek.

 

Deel dit artikel:

 1. “Verkoeling onder de bomen”
  Snel, nu het nog kan, want De Bomenriddets berichtten vandaag op Facebook dat de gemeente weer een stapel kapvergunningen heeft afgegeven….. Er gaan weer heel wat bomen tegen de vlakte binnenkort.

 2. Weet niet welke jij bedoelt, Appie.
  Maar ik zie bij de gemeentelijke info:

  Aanvraag omgevingsvergunning:
  Diverse locaties o.a. Begraafplaatsen, Beijum, Lewenborg, De Hunze, Ulgermaborg, Oosterhogebrug, Engelbert, Middelbert, Meerstad, Centrum Oude wijken, Noordwest, Hoogkerk e.o., Stadspark, Zuid, Ten Boer, Groningen – kappen/vervangen 267 bomen i.v.m. onderhoud (diverse locaties kapprogamma 2019)
  (ontvangstdatum 09-07-2019, dossiernummer 201972878).
  Uitgever: Gemeente Groningen
  Publicatiedatum: 2019-07-17

  Een hele waslijst dus, en 267(!) bomen.
  Met ook nog het geniepige woordje “o.a.” in het bericht.

 3. Wat dacht je van deze:
  Verleende omgevingsvergunning: Station Europapark, kad. sec. M, perc. 5416, 101794 en 10793, Groningen – verwijderen 300 m2 houtopstand en vellen 56 bomen (niet vergunningsplichtig) ten behoeve uitbreiding spoor en perron (verzenddatum 04-07-2019, dossiernummer 201972009)

 4. Die is ook niet misselijk.
  O.a. verwijderen van de zgn. houtopstand dus, de bekende verhullende term. Maar in feite natuurlijk ‘gewoon’ kaalslag.

 5. Wat een gezeik allemaal weer. Soms moeten er bomen gekapt worden in een stad. Het is nu eenmaal geen bos. De lui die bij iedere boom moord en rand lopen te schreeuwen zijn farizeeërs eerste klas.

 6. @Appie en Evert-Jan: jullie suggereren nu dat alle bomenkap waarvoor een vergunning is afgegeven zonder reden gebeurt. Dat is onzin. De meeste bomen worden gekapt omdat ze ziek zijn, onveilig zijn voor voetgangers e.d. of omdat er in dit geval een station wordt uitgebreid (meer OV, minder autoverkeer). In veel gevallen wordt kap gecompenseerd of bij ziekte/onveiligheid vindt herplanting plaats op dezelfde locatie. De huizen waar jullie nu in wonen is vast ook grond waar vroeger bomen stonden. Zoals Marc hierboven ook al schrijft, is kap in een stad nu eenmaal af en toe noodzakelijk. Neemt niet weg dat iedere kap zorgvuldig moeten worden afgewogen, maar dat gebeurt gelukkig vaak wel. Stop in elk geval met de hetze die jullie tegen de gemeente aan het voeren zijn en verdiep je per locatie in de redenen voor kap. Ben je het er niet mee eens dan kun je dit (gemotiveerd) kenbaar maken bij de gemeente. Is ook een stuk constructiever dan hier suggestieve comments te plaatsen.

 7. Gezeik is dat gedoe met het Nationaal Hitteplan, dat helemaal niet nodig zou zijn als de overheid genoeg groen had laten staan om de temperaturen niet tot achterlijke hoogten op te laten lopen. Eerst alles slopen voor asfalt en beton, en dan maar klagen dat de oudjes bij bosjes omvallen….
  Iets met boter en een hoofd. En eurotekens in de ogen, niet te vergeten.

 8. @Bert Nadat duidelijk is geworden dat onze overheden jarenlang hebben gesjoemeld met de stikstofwetgeving (malversaties, die nu eindelijk worden aangepakt!) moet ik opeens vertrouwen hebben in de afwegingen van onze gemeente waar het het kappen van bomen betreft? Terwijl diezelfde gemeente nu van plan is een aantal prachtige exemplaren bij Der Aa-kerk te kappen, alleen maar omdat ze in de weg staan voor nieuwe horeca? In een stad die nota bene bol staat van de horeca… Iedereen die deze site en De Bomenridders op Facebook een beetje volgt weet dat onze gemeente gemakkelijker kapvergunningen afgeeft dan verkeersboetes… Zelfs tijdens het broedseizoen. ‘Nieuwe economische kansen’ en uitbreiding van de infra laat je niet liggen voor zoiets achterlijks als bomen…toch?

 9. 2019-08-27; 06:14

  Bomen kappen die verkoeling kunnen brengen

  Het OOG – item wil een overzicht geven van plekken waar in deze warme eind augustus dagen verkoeling is te verwachten. Gelukkig staan bomen als optie erbij.
  De verkoelende werking van bomen is één van de zogenaamde eco-systeemdiensten van bomen; platweg gezegd: wat leveren bomen ons (mensen) op. Een antropocentrische dan wel egoïstische benadering zou je kunnen stellen. Bomen mogen er ook zijn zonder ons belang erbij, zou ik willen benadrukken. Anders gezegd: ze hebben intrinsieke waarde, los van wat de mens eraan heeft. Dat geldt overigens ook voor de gehele natuur. Dan draait het om respect en in eigen waarde laten.
  Onze huidige minister van o.m. landbouw en natuur Carola Schouten schreef het in een onlangs gepubliceerd rapport nog eens dapper op: ‘de natuur is de basis van ons bestaan’. En ons bestaan wordt gedomineerd door de economie, vul ik aan. Economie moet dus blijven binnen de grenzen van wat natuur aankan.

  Hoe anders is het geluid dat afstraalde van de voorpagina van een grote krant, bekend van zijn grote vette chocoladeletters. Bouwend (VNO) en verbouwend (LTO) Nederland riepen in koor: Help, de natuur knelt ons af !!. Kennelijk had men het benauwd, want de lobby van deze groeperingen is niet misselijk maar bleek even ontoereikend.
  Een koelbloedige rechter had gesproken en hen de PAS afgesneden en toen stond alles even stokstijf stil. Maar ze hadden een oplossing. Veeg alles wat er aan versnipperde natuur nog over is bij elkaar en gooi het ergens neer waar wij er geen last van hebben. Dan kunnen we flinke stappen zetten en verder gaan met Nederland vol te bouwen en te overdekken met monoculturen.
  Dat uitgerekend deze partijen zelf hadden gezorgd voor versnippering en verschraling kwam even niet in hen op bij de ontlading van hun tomeloze uitbreidingsdrift. Schaalvergroting en intensivering en op winstmaximilisatie gerichte productie hadden landelijk wonen en basaal boeren beide met inclusieve natuurpotentie geheel van de kaart gespeeld. En wat overbleef waren natuursnippers die ze moesten respecteren en dat kostte hen veel inspanning en vooral stress bij het zoeken en vinden van sluipwegen om regelgeving te ontduiken. De rechter was daar flauw van en nu hadden ze zelf last van flauwtes.

  Ik moest hieraan denken toen één van de scribenten begon over forse bomenkap en dus de noodzaak om zich nog snel een verkoelende boom toe te eigenen voor het te laat was.
  Bovenstaand ontspon zich een discussie. Leuk en prima als het onderwerp in de aandacht blijft.
  Zelf heb ik meerdere malen met het bijltje gehakt. Nééé, niet om de bomen neer te leggen, maar om als bezwaarmaker de bomen overeind te houden. Helaas lukt dit vrijwel nooit.
  Het kapvergunningen beleid en de bezwaarprocedures zijn degelijk afgetimmerd en daar is men trots op. Vrijwel niemand komt er doorheen, zo zorgvuldig is onze afweging, zegt men bij de gemeente. Als een boom gekapt wordt dan is er ook echt een heel goede reden voor. Het tegendeel is waar, maar deze stelling staat of valt natuurlijk met de vraag wat is een goede reden.
  Het probleem is dat de gemeente daar zelf niet duidelijk over is. De publieksversies (voor de gewone man of vrouw) spreken over zieke, gevaarlijke, lastige, hoge, oude, in de weg staande bomen. Daar moet u het als burger mee doen.
  Er is uiteraard een als zorgvuldig benoemde afweging tussen verwijdering en behoud van een boom en de criteria binnen dit toetsingskader zijn bekend, maar wat de waarde van elk criterium is per geval en of er een puntenscore bestaat die de keuze objectiever maakt, dat blijft allemaal verborgen binnen de black box van de beoordelende ambtenaar zijn of haar hersenpan. Kortom: er is geen objectieve weging en het resultaat van de verborgen processen is altijd dat de gemeente gelijk heeft. Hocus Pocus Pilatus Pas.
  Belangrijke criteria als klimaat adaptieve waarden (verkoeling) en ecologische waarde komen in de afweging niet ter sprake. Met andere woorden: de bomen in de gemeente worden niet beoordeeld op hun werkelijke waarde, nee de weging en de procedure is erop gericht de burger de indruk te geven dat hij wat in de melk te brokken heeft. Want overheden beseffen wel dat bomen bij burgers emoties oproepen. De gemeente wil in feite zonder gedoe zelf bepalen wat er gebeurt met bomen. Die moeten dienstbaar zijn aan de stad en het stedelijk denken.
  Het gehele proces rond de kapaanvraag en behandeling daarvan is uit het toezicht van de Raad gehaald en gemandateerd aan de ambtelijke diensten. Zij (met name VTH) zijn het bevoegd gezag in dezen. Met gemak zou ik een zwartboek kunnen vullen met feiten en toedrachten.

  Het enige medicijn is dat de Raad van College en ambtelijke diensten een volledige opening van zaken verlangt en deze aan burgers overlegt over bomen, de aantallen, het toetsingskader, waar gaat het hout heen, welke route nemen de op papier te compenseren bomen, is er wel een aanplantbeleid, etc,. etc., etc. een transparantie zonder foefjes en fratsen.
  Zo niet, dan blijft er groot ongenoegen, wantrouwen en strijd. Het is maar waar je voor kiest.

  E.M. Vroom

 10. @ Dhr/mevrouw Vroom, prima uiteenzetting en helemaal mee eens.
  Aanvulling: bij herplant wordt 1 volwassen boom vaak vervangen door 1 iel ‘sprietje’, met de gedachte dat dit volwaardige vervanging zou zijn (“hear hear, wat zijn wij goed bezig”).
  OK, maar even uit de droom helpen dan maar: 50 (!) sprietjes voor 1 volwassen middelgrote boom komt heel wat meer in de buurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *