Omgevingsvergunning voor woonboten

Eigenaren van woonboten binnen de gemeente Groningen hebben straks een omgevingsvergunning nodig voor hun schip. Ook komen er welstandsregels.

Het gaat om woonarken die vooral worden gebruikt om in te wonen, en niet om mee te varen. Het gemeentebestuur past hiervoor de regelgeving aan. Nieuw kamerverhuur op het water is niet meer toegestaan. De wijziging is het gevolg van nieuwe landelijke regels. Bestaande boten met legale kamerverhuur en meergezinswoningen kunnen blijven.

Het college wil een kwaliteitsslag op en rond het water. “Voor alle woonschepen komen er daardoor welstandsregels,” aldus wethouder Roeland van der Schaaf. “Er is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak per kanaalvak.” De bestaande regels voor een ligplaatsvergunning worden overgenomen.