Aanpak Raadhuisplein moet centrum Haren impuls geven

Het bestemmingsplan voor de aanpak van het Raadhuisplein in Haren is gereed. Volgens het gemeentebestuur ligt hier een kans om Haren een impuls te geven.

Met het plan moet het dorpscentrum aantrekkelijker worden gemaakt, en de winkelstructuur versterkt worden. Bij de aanpassingen van het oude plan is  overleg gevoerd met omwonenden en ondernemers.

Als het plan wordt uitgevoerd, wordt het centrum compacter, wordt het plein versterkt en worden de looplijnen voor het winkelend publiek verbeterd. Ook is er extra aandacht voor duurzaamheid en groenvoorziening. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting in september voorgelegd aan de gemeenteraad.