Schadeafhandeling aardbevingen opnieuw vertraagd

De afhandeling van schade door de gaswinning in Groningen laat langer op zich wachten. Dat staat in een brief van de TCMG die vanaf woensdag bij 5.400 schademelders op de mat landt.

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen schrijft, niet in staat te zijn om de beslistermijn van vijftien maanden te halen die vorig jaar bekend werd gemaakt. Sindsdien is circa de helft van deze aanvragen afgehandeld, maar voor de andere helft is dat niet gelukt. Zij maken deel uit van het stuwmeer van niet-afgehandelde schademeldingen. Een vervelende boodschap die mogelijk voor extra onzekerheid zorgt, aldus de TCMG, want juist voor deze groep is daarom de Stuwmeerregeling voorgesteld.

In de brief staat ook dat schademelders begin juli een aanbod krijgen vanuit de Stuwmeerregeling, die verwacht wordt te zijner tijd in te gaan. Met dat aanbod verwacht TCMG het overgrote deel van aanvragers te kunnen helpen aan een snellere schadeafhandeling. Voor 2.100 schademelders is er nog geen schadeopname geweest en voor hen is de verlenging het langst: vijftien maanden.