Praedinius Gymnasium experimenteert met gloednieuw lesprogramma

Het Praedinius Gymnasium heeft de afgelopen periode geëxperimenteerd met een gloednieuw lesprogramma. “Het heeft voor- en nadelen maar ik vind het wel heel erg leuk.”

“Het lesprogramma heeft twaalf weken geduurd”, vertelt Pol Taverne van de school. “In deze periode kregen de derdejaars scholieren van onze school geen huiswerk en ook geen toetsen. In plaats daarvan moest alles op school gebeuren. Aan de hand van verschillende thema’s gingen scholieren aan de slag met bijvoorbeeld het heelal, het klimaat en utopie.”

“Het zijn vakoverstijgende thema’s”, vertelt één van de scholieren. “Aan een thema werden verschillende schoolvakken gekoppeld waardoor je dus op hetzelfde moment met bijvoorbeeld Scheikunde en Frans bezig was.” Of het ook voor herhaling vatbaar is is men vrijwel eensgezind. “Dit project levert meer vrije tijd op en laat je op een andere manier met de schoolvakken bezig zijn. Maar je merkt wel dat het een nieuw project is. Dat docenten niet zo goed weten wat ze moeten doen. Dus er is nog wel flink wat verbetering nodig.”