Meer aandacht voor gezondheid bewoners aardbevingsgebied

De aardbevingsgemeenten krijgen geld om de komende twee jaar extra capaciteit in te zetten voor de emotionele ondersteuning van hun inwoners. Dat hebben het Rijk, de provincie en de betrokken gemeenten besloten.

De GGD Groningen legt verbinding tussen de gemeenten en gaat de effecten van die ondersteuning meten. Volgens de GGD is het hoog tijd dat de gevolgen van de bevingen op de gezondheid van de bewoners meer aandacht krijgen. Tot nu toe lag de focus vooral op de schadeafhandeling en versterking van gebouwen.

De aardbevingsgemeenten kunnen coaches inzetten die bewoners ondersteunen bij gezondheidsklachten als gevolg van de bevingen. Verder worden mensen getraind om de problematiek beter te herkennen en zo nodig door te verwijzen naar de coaches.

Dr. Katherine Stroebe, die al enkele jaren aan de RUG onderzoek doet naar de sociaal-psychologische gevolgen van de aardbevingen, zegt heel blij te zijn met het initiatief.