Geen referendum over zwarte piet

nieuws
foto: Matthijs Jansen / Twitter.com

Er komt geen referendum over zwarte piet in Groningen. De PVV had hierom gevraagd.

‘De figuur van zwarte piet als onderdeel van het sinterklaasfeest is al geruime tijd aan verandering onderhevig, onder meer tot uitdrukking gebracht in het landelijke sinterklaasjournaal. Een Gronings referendum over dit onderwerp vinden wij daarom niet zinvol en brengt het risico van verharding van het debat met zich mee hetgeen wij ongewenst vinden, omdat sinterklaas bovenal een kinderfeest is’, antwoordt het college van B&W.

De volledige beantwoording van de PVV-vragen over zwarte piet staat hier.