Afspraken over verantwoord alcoholgebruik vastgelegd

nieuws

Er is een afspraak gemaakt over twintig concrete maatregelen om te komen tot een meer verantwoord alcoholgebruik onder studenten, te beginnen bij de studentenverenigingen.

Die afspraak hebben de acht grootste studentenverenigingen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en gemeente vastgelegd in het Convenant Verantwoord Alcoholgebruik. Op initiatief van burgemeester Peter den Oudsten is een half jaar lang gewerkt aan de afspraken die de gezondheid en het welzijn van studenten ten goede moeten komen.

Het convenant bevat afspraken over onderling toezicht en sociale controle, voorlichting, preventie en beschikbaarheid van niet-alcoholische drank binnen de verenigingen. Binnen de verenigingen worden studenten aangesproken op ongewenst gedrag voortkomend uit het drinken van te veel alcohol en kunnen maatregelen of sancties worden opgelegd.