Acuut gevaar dreigde in Antaresstraat

nieuws

De Bomenridders hebben op Facebook een discussie aangezwengeld over de onverwachte bomenkap van afgelopen zaterdag in de Antaresstraat. Volgens gemeenteraadslid Martijn van der Glas dreigde er acuut gevaar.

Er wordt veel en uiteenlopend gereageerd op het onderwerp:

‘Alle bomen zouden ‘losse wortels’ hebben gehad en daardoor meteen gekapt moeten worden voor de veiligheid. Ik ben dan zo benieuwd hoe voor elk van die bomen op zo’n rij individueel de afweging wordt gemaakt dat direct kappen de beste en enige oplossing is, zeker in het broedseizoen’.

‘Het lijkt wel of door heel Nederland bomen worden gekapt zonder duidelijke redenen. Tenzij de reden biogas is?’

‘De gemeente gaat niet voor de lol op zaterdag bomen kappen. Een boom was zichtbaar scheef geraakt door de storm. Na controle bleek ook bij de andere bomen dat de wortels los geraakt waren. Bij een volgende storm grote kans dat al die bomen zouden omwaaien met groot gevaar voor op zo’n moment passerende mensen en de omliggende appartementen. De gemeente was dus verplicht om te kappen omdat de gemeente een zorgplicht heeft naar haar inwoners’.

Ook GroenLinks gemeenteraadslid Martijn van der Glas reageert: ‘Groningen moet zoveel mogelijk bomen houden en krijgen. Goed voor ecologie, klimaatadaptatie en het welzijn van de mensen in de stad. Daar zal GroenLinks zich altijd voor blijven inzetten. Toch zijn er situaties denkbaar dat acuut een boom gekapt moet worden vanwege acuut gevaar voor de omgeving. Dat was de situatie in de Antaresstraat afgelopen week. De suggestie dat mensen op hun vrije zaterdag bomen kappen ten behoeve van een biomassacentrale draagt niet bij aan een constructieve oplossing voor meer groen/bomen in de stad’.