Vaccinatiegraad in Groningen hoger dan landelijk gemiddelde

nieuws

In de gemeente Groningen is al een aantal jaren een lichte daling te zien in de vaccinatiegraad. Ten opzichte van landelijk is de vaccinatiegraad in de provincie Groningen en gemeente Groningen iets hoger.

GGD Groningen heeft in het afgelopen jaar een aantal acties ingezet. Zo is er ingezet op het verhogen van het kennisniveau van de jeugdgezondheidsmedewerker over vaccinaties en het effect van groepsbescherming en wordt extra informatie verstrekt door extra consulten aan te bieden aan inwoners. Daarnaast is GGD Groningen afgestapt van de grootschalige massavaccinaties in sporthallen voor kinderen van 9 jaar (DTP en BMR) en meisjes van 12 jaar (HPV), die twee keer per jaar plaatsvonden. Nu worden deze vaccinaties gedaan door de eigen jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen, zodat de vaccinatierondes rustiger verlopen en er meer ruimte is voor vragen van ouders. Het effect van deze maatregelen moet nog geanalyseerd en geëvalueerd worden.

Op alle verschillende vaccinaties ligt de vaccinatiegraad voor de gemeente Groningen hoger dan het landelijke gemiddelde en lijkt de graad zich volgens de nieuwste voorlopige cijfers te stabiliseren, meldt het college van B&W. D66 had hier informatie over gevraagd