Regio vraagt minister Wiebes om compensatie voor waardedaling 12.000 woningen

nieuws

De gezamenlijke aardbevingsgemeenten en de provincie Groningen vragen minister Wiebes dinsdagochtend om het rekenmodel voor compensatie van waardedaling van te versterken huizen zo snel mogelijk aan te passen.

Volgens de regionale overheden moet het gebruikte rekenmodel aangepast worden in de begrenzing van het gebied en een passende regeling voor de 12.000 te versterken woningen. Daarnaast moet er volgens de overheden een betere oplossing voor gemeente Delfzijl komen.

In een persbericht schrijven de regionale en lokale overheden dat ze zich kunnen vinden in het door de commissie gekozen rekenmodel, maar vindt tegelijkertijd dat dit op onderdelen concreter uitgewerkt moet worden. “Het is van groot belang voor de getroffen inwoners in het bevingsgebied dat er draagvlak is voor de uitgangspunten van de nieuwe regeling.”

Deel dit artikel: