Gemeentelijke basisbaan zit er aan te komen

De gemeente wil snel starten met de invoering van de eerste basisbanen. In de loop van 2020 moeten er vijftig basisbanen gerealiseerd zijn.

‘In onze gemeente hebben we nog steeds een grote groep mensen die niet deelneemt aan de arbeidsmarkt en niet in staat is om in een eigen inkomen te voorzien. Tegelijkertijd is er een grote hoeveelheid werk dat wel maatschappelijke waarde heeft, maar dat nu niet of niet volledig wordt uitgevoerd. In Groningen willen we van een deel van dat werk betaalde banen maken. Wij vinden dat we als overheid mede verantwoordelijk zijn voor het creëren van extra werkgelegenheid voor inwoners van onze gemeente voor wie een betaalde baan niet haalbaar is’, schrijft het college.

De basisbanen kosten de gemeente € 250.000 in 2019 en € 700.000 in 2020, 2021 en 2022 zijn opgenomen in de concept gemeentebegroting 2019.