Groningen wil minder gaswinning dan Minister Wiebes; ‘Better safe than sorry’

nieuws
Foto: Pexels

‘Better safe than sorry’. Met die boodschap adviseren de provincie Groningen, de gemeenten, de waterschappen en de Veiligheidsregio Groningen om het komende jaar minder aardgas te winnen dan minister Wiebes in de planning heeft.

Volgens de overheden is er nog geen zichtbaar effect waarneembaar van de genomen maatregelen voor de huidige afbouw van de gaswinning, schadeafhandeling én versterking. Verder zijn volgens de overheden onvoldoende gegevens beschikbaar gesteld om goed inzicht te krijgen op de effecten van de gaswinningsscenario’s voor het komende gasjaar.

De Groningse overheden adviseren de minister verder om de maatschappelijke ontwrichtende gevolgen in Groningen van de gaswinning duidelijk mee te nemen in zijn afwegingen. Van 14 juni tot en met 25 juli kunnen instanties en inwoners op het ontwerp-vaststellingsbesluit voor het komende gasjaar reageren.