SP: Groei aantal internationale studenten terugdringen

De SP wil dat de gemeente de groei van het aantal internationale studenten aan banden gaat leggen. Wethouder Roeland van der Schaaf is volgens de SP niet streng genoeg voor de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool.

De SP zegt dat door de vele studenten de huisvesting niet op orde is. “De RUG en Hanze blijven omwille van hun verdienmodel steeds meer internationale studenten aantrekken”, aldus Jimmy Dijk. “Dit zorgt voor problemen in de volkshuisvesting, zorgt voor druk op buurten en wijken, is koren op de molen van huisjesmelkers en zorgt ervoor dat (internationale) studenten belachelijke huurprijzen betalen. We moeten de groei van studentenaantallen daarom stoppen.”

Volgens de SP is dat niet het enige probleem.  Er is door de vele internationale studenten ook veel concurrentie op de woningmarkt en op de arbeidsmarkt. De gemeente moet dat niet aan mee werken, aldus de SP.