Raadsfracties uiten zorgen over lachgasgebruik tijdens Koningsnacht

nieuws
Foto: Rob Brewer via Flickr (CC 2.0)

Het CDA, de ChristenUnie, 100% Groningen en de SP stellen dinsdagmiddag schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het gebruik van lachgas rondom Koningsdag.

Om het gebruik terug te dringen wordt het college onder meer gevraagd naar de voor- en nadelen van het verbieden van lachgas in de openbare ruimte. De fracties vinden de toename in het gebruik van lachgas verontrustend, aangezien de gezondheidseffecten nog steeds niet volledig duidelijk zijn. Ook het zwerfafval dat ontstaat na het gebruik en de sterke broeikaswerking van lachgas zijn voor de fracties reden om het gebruik van lachgas ter discussie te stellen.

Fractievoorzitter van het CDA, René Bolle: “In de gemeente Oosterhout is het sinds maart verboden om lachgas te gebruiken in de openbare ruimte. Andere gemeenten, zoals Alkmaar, hebben een verbod op verkoop tijdens Koningsdag ingesteld. We zien risico’s voor de openbare orde en gezondheid en denken het gebruik te kunnen verminderen door het verbieden van verkoop en gebruik van lachgas in de openbare ruimte.”

Ook op de Vismarkt tijdens Koningsdag werden openlijk ballonnen en ampullen lachgas verkocht. Ook kreeg een meisje een epileptische aanval na het gebruik van het verdovende middel.