‘Nederlanders verhuizen steeds minder vaak’

nieuws

Hoogleraar Demografie en Ruimte oftewel ‘verhuisprofessor’ Clara Mulder concludeert dat Nederlanders steeds minder vaak verhuizen.

Dat is in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd. ‘Ik lees overal dat mensen steeds méér verhuizen. Dat is echt niet waar. Die mythe moet de wereld uit!’, zegt Mulder in een persbericht van de Rijksuniversiteit..

‘Nieuwe technologie maakt dat we vaker thuis kunnen werken. Je hoeft tegenwoordig dus niet meer per se te verhuizen voor je werk. Verder is er steeds meer eigenwoningbezit en mensen met een eigen woning verhuizen veel minder vaak. Dan heb je nog te maken met de invloed van tweeverdieners, waarvan het aantal alleen maar stijgt. Een partner met een baan verhuist nu eenmaal minder makkelijk mee.’

‘Het patroon dat ik tot nu toe heb gezien, is dat mensen verhuizen vanuit hun eígen behoefte. Ze verhuizen richting hun ouders als ze zélf gescheiden zijn of kinderen krijgen. Omdat ze ouders goed kunnen gebruiken als hulp of omdat het leuk is voor hun kinderen om opa en oma in de buurt te hebben. We moeten nog onderzoeken of zo’n verhuiseffect ook kan voortkomen uit de zorgbehoefte van ouders op leeftijd.’