Explosieven gevonden in CSG Augustinus (update)

nieuws
Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In het gebouw van het CSG Augustinus aan de Admiraal de Ruyterlaan zijn vaten met explosieve inhoud gevonden. Het gaat om scheikundige stoffen die daar soms al jaren stonden.

De Explosieven Opruimingsdienst is bezig de vaten te onderzoeken. Die bevinden zich in het scheikunde lab. Er stond onder meer een potje met picrinezuur in een afgesloten kast. De opruimactie bleek al eerder te zijn gepland. De vaten zijn inmiddels elders tot ontploffing gebracht.

De school en directe omgeving waren uit voorzorg afgezet. Vanwege de vakantie waren er geen leerlingen op de school aanwezig.

 

Foto: Robert van der Veen – niekerknieuws.nl
Foto: Robert van der Veen – niekerknieuws.nl
Foto: Robert van der Veen – niekerknieuws.nl
Foto: Robert van der Veen – niekerknieuws.nl