‘Slapen op stapelbedden tussen vreemde mensen kan ik niet’

Stichting Straatwijs hoort de laatste tijd geluiden over mensen die niet de nachtopvang van het Kopland in willen. Een onderzoekje bevestigt dat beeld.

‘In ruim twee uur kwamen we dertien daklozen tegen die bewust geen gebruik maken van de nachtopvang en bijna unaniem gaven ze twee redenen. De kosten (€5,85 per nacht) en de “sfeer” in de nachtopvang’.

Enkele quotes die werden opgetekend: “Bijna 180 euro in de maand is voor mij heel veel geld, dat kan ik niet betalen”. “Ik voel mij er niet veilig in de nachtopvang, er zitten veel gebruikers en daar wil ik niks mee te maken hebben”. “Ik ben autistisch en slapen op stapelbedden tussen vreemde mensen kan ik niet”. Deze ondervraagden verkiezen de bosjes, een portiek of zoeken elders in de stad een beschutte plek.