Vertraging Ring blijft drie jaar, maar ‘robuuste’ planning

De vertraging van de Zuidelijke Ringweg blijft drie jaar. Wie opdraait voor de kosten van die vertraging is nog steeds onderwerp van gesprek. De partijen hebben  ‘robuuste afspraken gemaakt’ om het bouwproject tot een goed einde te brengen. Dit werd donderdagmorgen tijdens een persconferentie bekend gemaakt.

Na onenigheid tussen de projectorganisatie en de bouwer werd een commissie onder leiding van hoogleraar Marcel Hertogh in het leven geroepen. Deze commissie moest ervoor zorgen dat verdere escalatie tussen Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort voorkomen werd. In december kwam commissie Hertogh met een rapport met zijn bevindingen.

Onlangs werd duidelijk dat de aannemer eind juli een nieuwe poging gaat doen om de Helperzoomtunnel te plaatsen. Vorig jaar mei ging het inschuiven van de tunnel helemaal mis, omdat de berekeningen voor de ondergrond niet klopten. Hierdoor lag het werk maanden stil en moest de commissie Hertogh opgericht worden om het ontstane conflict tussen de opdrachtgever en aannemer op te lossen.

Het plan van aanpak is hier hier te lezen.