Het Centraal Stembureau ziet geen reden tot hertelling

nieuws
Foto: Ecco van Oosterhout

Het Centraal Stembureau (CSB) ziet geen redenen om de verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren. Naar aanleiding van de verkiezingen vroeg de Partij voor de Dieren een hertelling van de stemmen aan. De laatste verkiezingsuitslag van vrijdag wordt officieel vastgesteld. 

Volgens Den Oudsten, de voorzitter van het Centraal Stembureau, zijn er geen redenen om de vermoedens van fouten in de uitslag aan te nemen. De verschillen in de resultaten kwamen volgens het CSB niet van hen: ‘De verwarring is niet veroorzaakt door de procedure van de telling, maar door de belangstellenden die alles doorgerekend hebben’.

Er kan alleen tot hertelling overgegaan worden als er een ernstig vermoeden is dat een stembureau zodanig fouten heeft gemaakt, dat het invloed heeft op de uitslag. ‘De verschillen die zijn geconstateerd, liggen onder het landelijk gemiddelde en geven op zich zelf geen ernstig vermoeden van een invloed op de uitslag’, Aldus Den Oudsten.

Deel dit artikel: