Studie geneeskunde RUG bij landelijke top

nieuws
Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De studie Geneeskunde aan de RUG behoort tot de landelijke top, Dat blijkt uit een beoordeling van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De bachelor en master van de RUG kregen het oordeel ‘goed’.

Een commissie van de NVAO beoordeelde de opleidingen onder meer op een zelfgeschreven kritische reflectie en een selectie van eindwerken. De commissie sprak met ook studenten, docenten en begeleiders, alumni en leden van de opleidings- en examencommissie. De opleiding van de RUG behoort samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Universiteit Maastricht tot de beste van de acht opleidingen in het land.

Uit het eindrapport blijkt dat de visitatiecommissie onder de indruk is van de doordachte wijze waarop de Groningse onderwijsvisie wordt omgezet in werkvormen. Ook is de commissie tevreden over de hoeveelheid personeel, de kwaliteit van de docenten en over de nieuwe manier van beoordelen in de master-fase.